เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานเครื่องกำเนิดคลื่นความถี่สูง ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ความคิดเห็น