พระอาจารย์คม อภิวโร เมตตารับอาราธนา ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ อบรมจิตภาวนา ครั้งที่ ๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๑๐ น.

ตามคำกราบอาราธนาของ
นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นางธันย์ภัคนันท์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
กราบถวายสักการะ อาราธนาแสดงธรรม

 

ภาพโดยวัดป่าธรรมคิรี และกอร์ริล่า คชาธร

 

ความคิดเห็น