วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมอบรมโครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา

คำสั่ง : คำสั่งอบรม-29-มิ.ย.-65

 

ความคิดเห็น