วันที่ 4 มกราคม 2567 เข้าร่วมกิจกรรม Math Happy New Year 2024 ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ณ ลานศิลาแลง ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ซึ่งมีการมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่เรียนดีและมีการแลกของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ความคิดเห็น