เข้าร่วมงาน Siam Physics Congress 2022 (SPC2022) ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 ณ Khao Yai Convention Center จังหวัดนครราชสีมา

ความคิดเห็น