วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ได้เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ 2565 ระยะปลายน้ำ ซึ่งได้รับผิดชอบ 2 โครงการ

ความคิดเห็น