คอร์สอบรม 30 ชม. ในหัวข้อ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางด้านการเกษตร
Agricultural Data Scientist
ทุกคนที่เข้ารับการอบรม จะได้ศึกษาเกี่ยวกับ
👉 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางด้านการเกษตร
👉 การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเกษตร
👉 ระบบภูมิสารสนเทศทางด้านการเกษตร
👉 การสร้างมโนทัศน์เชิงข้อมูลด้านการเกษตร
โดยวิทยากรมากความสามารถในวงการวิทยาการข้อมูลทางด้านเกษตร
ระยะเวลาจัดอบรม : 6-24 มิ.ย. 65
รวม 30 ชั่วโมงตลอดหลักสูตร

ความคิดเห็น