การประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทางการศึกษาและสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศน์ และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น