วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ได้ทำหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ทำหน้าที่นิเทศครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 5 รอบที่ 2 แบบออนไลน์

ความคิดเห็น