วันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ได้ทำการ PLC นักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในเรื่องการเขียนแผนการจัดทำสื่อ และการอัดคลิปวีดีโอครูคืนถิ่นในดวงใจ โดยมีครูคืนถิ่นหลากหลายสาขาเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน

ความคิดเห็น