วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม อบรม OBE ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคาร 15 การพัฒนาตนเองไม่มีที่สิ้นสุด…เพราะทุกพื้นที่คือการเรียนรู้…ฉันจึงมาอยู่ที่นี่

 

ความคิดเห็น