เขียนวันที่ 20 พ.ค. 65   โดย  วริษฐา รัตนวโรภาส

ชื่อเรื่อง พูดอังกฤษได้ในทุกสถานการณ์

ผู้แต่ง ผศ.ดร. อัครพนท์  เนื้อไม้หอม

หมวด   ภาษาศาสตร์

สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

จำนวนหน้า 304 หน้า

อ่านต่อเพิ่มเติม >>> “พูดอังกฤษได้ในทุกสถานการณ์” Speaking English in All Situations

ความคิดเห็น