เขียนวันที่ 19 พ.ค. 65   โดย  วริษฐา รัตนวโรภาส

ชื่อเรื่อง สบายๆ เมื่อจับไมค์พูดอังกฤษ Public Speaking in English

ผู้แต่ง รศ. งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี

หมวด   ภาษาศาสตร์

สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

จำนวนหน้า 221 หน้า

อ่านเพิ่มเติม >>> “สบายๆ เมื่อจับไมค์พูดอังกฤษ” Public Speaking in English

ความคิดเห็น