เขียนวันที่ 17 พ.ค. 65   โดย  วริษฐา รัตนวโรภาส

ชื่อเรื่อง เคล็ดลับใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ที่ฉันได้เรียนรู้มาจากปารีส

ผู้แต่ง Jennifer L. Scott

แปลโดย อาสยา ฐกัดกุล

หมวด   ไลฟ์สไตล์

สำนักพิมพ์ วีเลิร์น

จำนวนหน้า 350 หน้า

อ่านต่อเพิ่มเติม >>> “เคล็ดลับใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ที่ฉันได้เรียนรู้มาจากปารีส”

ความคิดเห็น