ภาพการประกวดผู้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร
และผู้อัญเชิญเครื่องทองน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ อาคารอเนกคุนาคาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Credit photo: องค์การบริหารนักศึกษา

ความคิดเห็น