ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ได้จัดขึ้น 2 รอบ
ในวันที่ 10 และ 12 พฤกษภาคม พ.ศ. 2565
ณ หอประชุมวิชชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในช่วงของบ่ายศูนย์ BRU Student Well-Being Center ได้บรรยายเรื่อง
“การบริการให้คำปรึกษา การเรียนและใช้ชีวิตยุค New Normal”
ศูนย์ของเราประกอบไปด้วยงานบริการการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา,
กิจกรรม Happy Talk ในหัวข้อที่เป็นประเด็นน่าสนใจ ที่จะถ่ายทอดทางเพจ,
และ Happy English ที่ตุ๊กได้พูดถึงโปรเจคนี้
กิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ผ่านกิจกรรมสบายๆ เช่นการเล่นเกมส์ การทำการ์ด ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น
ทางทีมงาน ได้เปิดโอกาสให้เล่นเกมส์
ด้วยการแนะนำไอเดียกิจกรรมที่อยากให้จัดขึ้นในอนาคต
ซึ่งนักศึกษาได้แนะนำเข้ามาได้ดีมากเลยค่ะ
ทางทีมงานจะใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษานี้ค่ะ

 

ความคิดเห็น