ประชุมชี้แจง โครงการ อพสธ. 2565 ขอบคุณท่านนายก ปลัด จนท.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ทุก ๆ ท่าน ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนโครงการ ในพื้นที่ชุมชนป่าหนองเสม็ด หมู่ 3 หนองดุม อบต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ความคิดเห็น