วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ราชพฤกษ์ช่อที่ 51  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2565

ความคิดเห็น