ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

 

ความคิดเห็น