เขียนวันที่ 7 พ.ค. 65   โดย  วริษฐา รัตนวโรภาส

ชื่อเรื่อง ชีวิตดีขึ้นทุกๆด้าน ด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียว

ผู้แต่ง คนโด มาริเอะ

แปลโดย โยซุเกะ ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์

หมวด   จิตวิทยา/พัฒนาตนเอง   ไลฟ์สไตล์

สำนักพิมพ์ วีเลิร์น

จำนวนหน้า 252 หน้า

อ่านต่อเพิ่มเติม >>> ชีวิตดีขึ้นทุกๆด้าน ด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียว

ความคิดเห็น