วันที่ 18 เมษายน 2565 ข้าพเจ้าได้ไปฝึก Faculty Practice ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองไผ่น้อย ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ขอบคุณในการต้อนรับอย่างอบอุ่น เป็นทางการ ขอบคุณมาก นะคะ ดีใจที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้ง

 

ความคิดเห็น