15 เมษายน 2565 ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูล  และให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทำคลิปเพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์ นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์ ปี 2565  ณ บ้านหนองหว้า ตำบลโคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น