เข้าร่วมฟังการบรรยาย ในรายการ “โลกหมุนแม้นเหมือนเดือนหงาย: โลกเปลี่ยน กระบวนทัศน์เปลี่ยน” เนื่องในโอกาสการฉลองอายุ ๕ รอบธเนศ เวศร์ภาดา ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

📌 วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
📌 เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
📌 ผ่านระบบซูมออนแอร์ทางเพจสมาคมภาษาและหนังสือฯ และเพจ Vespada Academy

จัดโดย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ
🔴 Vespada Academy
🔴 พิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดี
🔴 สถาบันไทยปัญญ์สุข
🔴 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
🔴 ภาคีเครือข่ายวรรณกรรมวิจารณ์

 

 

ความคิดเห็น