เข้าร่วม ประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมอุดมศึกษา  Foresight in Reinventing Thailand Higher Education: the next move จัดโดย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ควอท วันที่ 25 มีนาคม 65

ความคิดเห็น