ขอเรียนเชิญ อาจารย์และบุคคลากร
เข้าร่วมฟังการบรรยาย
——
หัวข้อ :
การใช้ CU-eLibrary ห้องสมุดออนไลน์รูปแบบใหม่
เชื่อมต่อผู้อ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา
——
วันจันทร์ที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 10.30-12.00 น.

โดยฟังบรรยายผ่าน Zoom Meeting
Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/8975948366
Meeting ID: 897 594 8366
Password: 2424

ความคิดเห็น