18 มีนาคม 2565 : พิธีจบการศึกษา มอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่น 1

ความคิดเห็น