นายคชาธร วงศ์นิมิตร ได้รับเกียรติบัตรจาก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ในการเป็นวิทยากรอบรม
เรื่อง Social Media การพัฒนาสื่อออนไลน์
ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มีตัวแทนโรงแรมที่เข้าร่วมการอบรม กว่า 25 โรงแรม
✅จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์
ในวันที่ 18 กันยายน 2566

ความคิดเห็น