8 ต.ค 64 ร่วมถวายภัตตาหารเพลให้แก่สามเณรวัดกลางพระอารามหลวง

ความคิดเห็น