นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดออกแบบ Infographic
“เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตแบบ New Normal” ภายใต้โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เนื่องในงานราชภุฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 5
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุทย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น