เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ในพิธีเทอดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น