วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับบทความวารสาร ปีที่2 ฉบับที่1 ขอบข่ายทางด้านการศึกษา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
 วารสารครุศาสตร์มีการเพิ่มจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน จาก 2 เป็น 3คน (ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564) โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความได้2 วิธีได้แก่
1. การส่งบทความโดยตรงที่ กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาคารสำนักงานครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
2. ส่งบทความผ่านระบบ Website ที่ http://edujournal.bru.ac.th/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 044-611221 ต่อ 1001-1002  โทรศัพท์มือถือ 08 1352 6928  E-Mail: edujournal@bru.ac.th

ความคิดเห็น