เข้าเรียนหลักสูตร “HRM From Theories to Practices” ของ Chula Mooc ผ่านแพลตฟอร์ม myCourseVille เนื้อหทั้งหมดา 6 บทเรียน ใช้ระยะเวลา ตั้งแต่ เริ่มลงทะเบียน 3 กันยายน 2564 สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2564 เกณฑ์การเรียนจบ ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ไฟล์แนบ

jpg 21

ขนาดไฟล์ 149 KB | จำนวนดาวน์โหลด 62 ครั้ง

png Certificate Chula Mooc

ขนาดไฟล์ 65 KB | จำนวนดาวน์โหลด 66 ครั้ง

ความคิดเห็น