การวิจัยและพัฒนากลไกการยกระดับศักยภาพเครือข่ายการผลิตข้าวอินทรีย์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง ในเขตพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นที่ ตำบลโคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

– การผลิตข้าวเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์​ขยายส่งขายให้กับศูนย์เมล็ด​พันธุ์ข้าวบุรีรัมย์
– การทำจุลินทรีย์​ไล่ศัตรูพืช​

โดย วิทยากร ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว บุรีรัมย์

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

ความคิดเห็น