เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2564 เข้าร่วมการแข่งขันHackathon 2021 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในระบบออนไลน์ (Online) ในระดับภาคอีสานตอนล่าง ทีมบ้านยางบุรีรัมย์ #ED02 #U2T #มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น