แนะนำฐานข้อมูลใหม่ที่ทันสมัยที่สุด
—GALE – EBOOKS—
ใช้งานได้ไม่ต้องรอยืม-คืน ฟังเนื้อหาได้ Downloadได้ ไฟล์เสียงอ่านได้ แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้ มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ
สามารถเชื่อมต่อบัญชี GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ได้ และใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
เพียงแค่ Sign in เข้าระบบด้วย Email ของมหาวิทยาลัย
URL : www.galepages.com/thbru

ความคิดเห็น