ร่วมพิธีเปิดงาน ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๕
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ เวทีราชภัฏภิรมย์
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ   

ความคิดเห็น