วิทยากรอบรมให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเรื่องโมเมนตัมและการชนบนรางไร้แรงเสียดทาน

ในการอบรมนักเรียนได้ลองปล่อยรถให้เคลื่อนที่ในรูปแบบการชนแบบต่างๆและได้ฝึกคำนวณและทดลองจากการปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มทักษะการทำปฏิบัติการและเข้าใจทฤษฎีมากขึ้น

ความคิดเห็น