วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อแสงและการมองเห็นให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ในการอบรมได้แบ่งหัวข้อการเรียนรู้ออกเป็น 3 ฐานซึ่งส่วนตัวอยู่ฐานการสะท้อน  นักเรียนได้ลองใช้เครื่องปล่อยแสงผ่านสลิปแบบต่างๆ สะท้อนรูปแบบผิวที่แตกต่างกัน  รวมทั้งการปล่อยผ่านปริซึมเพื่อเรียนรู้เรื่องของการหักเหด้วย ในห้องเรียนที่มีแสงไฟสลัวเพื่อที่นักเรียนจะได้มองเห็นลำแสงจากเครื่องปล่อยแสงได้

ความคิดเห็น