วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 จัดกิจกรรมอบรมนักเล่าเรื่องชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานและผักบุ้ง โครงการ U2T ต.กระสัง

ความคิดเห็น