เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาศักยภาพนักแปลสู่การเป็นนักแปลมืออาชีพ” หัวข้อ อังกฤษ-ไทย & ไทย- อังกฤษ แปลอย่างไรให้ wow จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในวันที่ 7 มกราคม 65

ความคิดเห็น