พิธีไหว้ครู สาขาวิชาฟิสิกส์

กิจกรรมในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 ชั้น 3

ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์อุกฤษณ์ นาจำปา หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
มาเป็นประธานในพิธีเปิดและเจิมหนังสือ

จากนั้นเป็นกิจกรรมมอบ ริชแบนด์ คณะครุศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
และพิธีผูกแขนรับขวัญนักศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564 นี้
แม้จะเรียนออนไลน์สลับออนไซต์ อาจจะทำให้รู้สึกห่างกันบ้าง แต่เมื่อได้มาพบเจอกันภายในสาขาก็รู้สึกอบอุ่นเสมอ

กิจกรรมทั้งหมดดำเนินไปด้วยมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด19

ความคิดเห็น