ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถ่ายทอสดของ อว. ทั่วประเทศ งานเทิดพระเกียรติถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
๐๙.๐๐ น. พิธีถวายราชสักการะ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

ความคิดเห็น