ในระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาหนังสือแบบเรียนพลวัติโดยใช้โปรแกรม GeoGebra สำหรับครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมหงส์พัธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพบรรยากาศการอบรม คลิก ==>

 บรรยากาศช่วงแรก 

บรรยากาศช่วงที่สอง

ความคิดเห็น