ร่วมกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ BRU dome ในวันที่  9-12 พฤศจิกายน 2564

 

ความคิดเห็น