เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว ณ บ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ บ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น