วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ หลักการเบื้อต้นของศิลปะบนจานอาหาร การจัดองค์ประกอบจานอาหาร และเทคนิคการตกแต่งจานอาหารด้วยซอส

ความคิดเห็น