เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการมาตรวจเยี่ยม และติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ในวันที่ 14 ก.ย.64 โดยท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ผ่านระบบ online ระบบ Zoom Meeting

ความคิดเห็น