โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  อบรมเชิงปฏิบัติการปลาส้มสมุนไพร “ปลาส้มอารมณ์ดี สูตร กัญชา กระชาย ขมิ้น”   (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย Sc07)ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1ุ6 สิงหาคม 2564

ความคิดเห็น