เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ในการมาตรวจเยี่ยม และติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ในวันที่ 14 ก.ย.64  โดยท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  ในวันที่ 14 กย. เวลา 14.00 น. แบบ online ระบบ Zoom Meeting

ความคิดเห็น