วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมการประชุมติดตามโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะ กรรมการติดตาม และผู้ร่วม โครงการ 2 โครงการ

ความคิดเห็น